Close

:סדרת וידאו חושפת לראשונה

עוז קורן הצליח לחלץ את

הנוסחה הסודית העתיקה

שעובדת כבר דורות

לעשירי תבל, ועכשיו תעזור גם לך לרסק את המינוס ותהפוך אותך למדפסת כסף אנושית